Masz pytania? Zadzwoń lub napisz
tel.: 77 433 24 54     e-mail: biuro@venditum.pl

Compensa Prestiż Nova

Prestiż Nova zapewni ochronę i kapitał na przyszłość!

                                     

 

 

Compensa Prestiż Nova to:

indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, które łączy ze sobą funkcję długoterminowego oszczędzania na przyszłość z zabezpieczeniem Ciebie i Twoich bliskich na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Elastyczna konstrukcja ubezpieczenia oraz szeroka oferta dodatkowych ubezpieczeń indywidualnych pozwalają na dopasowanie zakresu ochrony do Twoich indywidualnych

potrzeb i preferencji.

 

Zalety:

 

  - zakres i parametry ubezpieczenia kreowane zgodnie z Twoimi potrzebami,

  - finansowe zabezpieczenie bliskich na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych,

  - możliwość rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej dzięki szerokiej ofercie ubezpieczeń indywidualnych,

  - świadczenie w przypadku śmierci Ubezpieczonego jest spełniane na rzecz Uposażonego (brak konieczności

    przeprowadzenia postępowania spadkowego) i jest zwolnione z podatku od spadków i darowizn,

  - możliwość aktywnego inwestowania w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe,

  - dostęp do oferty ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych z rodziny C-QUADRAT ARTS,

    których Compensa jest jedynym dystrybutorem na polskim rynku.

 

Zakres ochrony:

 

  - w przypadku śmierci Ubezpieczonego - Compensa wypłaci Uposażonym/Uprawnionym wyższą z kwot:

    gwarantowaną sumę ubezpieczenia określoną w polisie albo wartość jednostek uczestnictwa zgromadzonych

    na rachunku Ubezpieczonego, zgodnie z zasadami opisanymi szczegółowo w ogólnych warunkach ubezpieczenia,
  - w przypadku zdiagnozowania choroby śmiertelnej - Compensa wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie

    w wysokości 50% sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci (wypłacane świadczenie jest przedpłatą na poczet

    świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego).

  - w przypadku śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku - Compensa wypłaci Uposażonym/Uprawnionym

    dodatkowe świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia określonej w polisie,
  - w przypadku trwałego inwalidztwa w następstwie nieszczęśliwego wypadku – Compensa wypłaci świadczenie

    na rzecz Ubezpieczonego w wysokości adekwatnej do stopnia inwalidzwta,

  - w przypadku zdiagnozowania nowotworu złośliwego – Compensa wypłaci świadczenie określone

    w polisie na rzecz Ubezpieczonego,

  - w przypadku zdiagnozowania poważnego zachorowania – Compensa wypłaci świadczenie określone 

    w polisie na rzecz Ubezpieczonego.

 

W celu sporządzenia oferty prosimy o kontakt z pośrednikiem Venditum lub Centralą Venditum 

 

Kontakt
 

 

 

Przed podjęciem decyzji pobierz i zapoznaj się z warunkami ogólnymi - OWU

 

Karta Produktu „Compensa Prestiż Nova” - pobierz
KID - Dokument zawierający kluczowe informacje - pobierz

Fundusze dostępne w Compensa Życie - link

 

Cofnij

 


 

Zwróć uwagę!

Materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Umowa ma charakter długoterminowy z minimalnym 10-letnim okresem obowiązywania.

 

Wpłacane składki regularne zostają w części zamienione na jednostki uczestnictwa wybranych przez Klienta ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Jednostki te wyceniane są codziennie, dzięki czemu na bieżąco można kontrolować, jaka jest aktualna wartość oszczędności. Należy pamiętać, że decyzje dotyczące inwestycji trzeba rozpatrywać w długiej perspektywie czasu – Compensa sugeruje regularną weryfikację tego, jak kształtuje się cena jednostek uczestnictwa w wybranych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. W każdej chwili istnieje możliwość zmiany strategii inwestycyjnej poprzez dokonanie mechanizmu konwersji jednostek (przeniesienie jednostek do innego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego) oraz alokacji składki (zmiana podziału wpłacanej składki pomiędzy wybrane ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe).

 

 

Dlaczego warto z nami współpracować?

  • Możliwość indywidualnego rozwoju
  • Współpraca polegająca na wzajemnym partnerstwie
  • System nasz daje możliwość budowania własnej firmy
  • Miła i przyjazna atmosfera pracy

czytaj dalejNasi partnerzy

czytaj dalej
© 2013 Venditum.   Realizacja WebPoland