Masz pytania? Zadzwoń lub napisz
tel.: 77 433 24 54     e-mail: biuro@venditum.pl

MetLife START55

To jest Twój czas

 

 

MetLife START55 to produkt stworzony z myślą o osobach w wieku 55‑75 lat, by pomoc im pozostać niezależnymi

w przypadkupojawienia się problemów zdrowotnych. Nasza dedykowana oferta ochrony ubezpieczeniowej

to finansowe wsparciedla Ubezpieczonego w razie zdiagnozowania nowotworu, hospitalizacji,

trwałego inwalidztwa wskutek NW lubutraty zdolności do samodzielnego życia,

a w przypadku śmierci Ubezpieczonego, dla jego bliskich.Wypłacone pieniądze mogą być pomocne w szybszym

dochodzeniu do zdrowia i adaptacji do nowych warunków życia.

 

MetLife START55 to:

 


   - Wsparcie finansowe dla bliskich na wypadek śmierci Ubezpieczonego w ramach Dożywotniego

      ubezpieczenia na życie, w wysokości sumy ubezpieczenia na życie ustalonej przy zawieraniu umowy
   - Wożliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o dedykowane umowy dodatkowe w momencie

      zawierania umowy podstawowej:


                        - Ubezpieczenie rentowe z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji
                           Długoterminowa Opieka - pomoc finansowa w przypadku niezdolności

                           do samodzielnej egzystencji wskutek NW lub choroby
                        - Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany nowotworowej
                           Diagnoza Nowotworu - dodatkowe środki finansowe na walkę z chorobą nowotworową
                        - Ubezpieczenie na wypadek hospitalizacji i operacji w wyniku NW lub choroby
                           Hospitalizacja i Operacje - wsparcie finansowe w razie pobytu w szpitalu i operacji

                           w wyniku NW lub choroby
                        - Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa wskutek NW
                           Nieszczęśliwy Wypadek - wsparcie finansowe ułatwiające codzienne życie

                           w przypadku niepełnosprawności wskutek NW

  - Uzupełnienie powyższej oferty - ochrona ubezpieczeniowa z tytułu umów assistance, w przypadku zawarcia

     ww. dodatkowych umów ubezpieczenia, realizowanych przez Inter Partner Assistance S.A.

     Oddział w Polsce obejmujących, w zależności od umowy, min. takie usługi jak: konsultacje lekarzy specjalistów,

     badania laboratoryjne, dostarczenie i zwrot kosztów leków, rehabilitacja, transport medyczny.

  - Zapewnienie kontynuacji udzielanej ochrony dla Ubezpieczonego, poprzez przejęcie przez Towarzystwo

     opłacania składek w ramach umowy dodatkowej Gwarancja opłacania składek na wypadek śmierci

     lub całkowitego i trwałego inwalidztwa Ubezpieczającego S55+, w przypadku śmierci

     lub całkowitego i trwałego inwalidztwa Ubezpieczającego.
 

W celu sporządzenia oferty prosimy o kontakt z pośrednikiem Venditum lub Centralą Venditum

 

Kontakt
 

 

 

Przed podjęciem decyzji pobierz i zapoznaj się z warunkami ogólnymi - OWU

Karta Produktu „MetLife START 55+” - pobierz

 

Umowy Dodatkowe:

  - Długoterminowa Opieka

  - Diagnoza Nowotworu

  - Hospitalizacja i Operacje

  - Nieszczęśliwy Wypadek

 

Cofnij
 

 

Zwróć uwagę!

Materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

 

 

 

Dlaczego warto z nami współpracować?

  • Możliwość indywidualnego rozwoju
  • Współpraca polegająca na wzajemnym partnerstwie
  • System nasz daje możliwość budowania własnej firmy
  • Miła i przyjazna atmosfera pracy

czytaj dalejNasi partnerzy

czytaj dalej
© 2013 Venditum.   Realizacja WebPoland